Turvallisuustorstai amk-opiskelijoille

Kun rakennustyömaalla sattuu tapaturma, vastuun asian tutkimisesta ja myös itse tapaturmasta kantaa usein rakennusinsinööri tai -mestari. Turvallisuustorstai on koonnut amk-opiskelijoita hakemaan tuntumaa työturvallisuuskysymyksiin.

Rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijat viidestä ammattikorkeakoulusta on tutustunut Ruduksen turvapuistossa siihen,
• mitä onnettomuuksia missäkin tilanteessa on sattunut,
• miten onnettomuuksia voi välttää,
• miten tunnistetaan työmaan tapaturmavaaroja ja
• miten omaksutaan turvalliset työtavat ja suojavälineet.

Turvallisuus koetaan rakennusalalla nykyisin yhteiseksi asiaksi. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin pitäisi olla läheisesti läsnä kaikissa työkohteissa suunnittelusta toteutukseen ja valvontaan.