Työehtosopimukset

Työehtosopimus eli tes on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Rakennusalan kaikki työehtosopimukset ovat yleissitovia. 1.5.2018 voimaan astuneet sopimukset päivitetään tälle sivustolle niin pian kuin mahdollista.

Alakohtaiset työehdot tarkoittavat palkkoja, työaikoja, lomia ja muita etuja, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan.

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaisella alalla edustavassa työehtosopimuksessa.

Työehtosopimukset 

Työehtosopimukset julkaistaan viiveellä julkisessa Finlex-tietokannassa. RT julkaisee 1.5.2018 voimaan astuneet rakennusalan uudet työehtosopimukset jäsensivuilla niin pian kuin mahdollista. Siihen saakka uusien työehtosopimusten muutokset suhteessa alla oleviin päättyneisiin työehtosopimuksiin löytyvät jäsenistölle lähetetyistä jäsenkirjeistä, joihin linkit löytyvät alta (kirjeiden lukeminen edellyttää jäsensivuille kirjautumista).

Talonrakennusteollisuus:

Rakennustuoteteollisuus:

Rakennusalan työehtosopimukset, toimihenkilöiden ja työntekijöiden sopimukset (jäsenille).

Toimihenkilösopimukset Finlexissä

Määräykset liittyen toimihenkilöiden henkilökohtaiseen palkanosaan
Ammattiliitto Pron kanssa sovitut määräykset Rakennusalan sekä Rakennusaine- ja betoniteollisuuden työehtosopimukseen.

Rakennusalan työehtosopimukset:  Kuva suuremmaksi (pdf)