Rakennusalan työvoimakysely

Rakennusalan työvoimakyselyssä yrityksiltä kysyttiin marraskuussa 2013 työntekijöiden kokonaismäärää sekä eriteltynä omien työntekijöiden, vuokratyöntekijöiden ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden määrää. Näistä eriteltiin lisäksi ulkomaisten työntekijöiden osuus. Kysely toteutettiin kuudetta kertaa.

Talonrakennusala

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksissä talonrakennusalalla oman työvoiman osuus on vuonna 2013 pysynyt ennallaan, keskimäärin vajaassa kolmanneksessa. Aliurakoinnin tai vuokratyövoiman käyttö ei ole kasvanut.

Ulkomaisen työvoiman kasvuvauhti on tasaantunut. Vuoden 2011 jälkeen ulkomaisen työvoiman osuus rakennustyömailla on kasvanut koko maassa keskimäärin noin kahdella prosenttiyksiköllä.

Infrarakentaminen

Yritykset käyttävät infrarakentamisessa enemmän omaa työvoimaa kuin talonrakentamisessa. Oman työvoiman osuus työmaiden kokonaisvahvuudesta oli infrarakentamisessa lähes kolme neljäsosaa.

Ulkomaisen työvoiman osuus omasta henkilöstöstä on hyvin pieni, alle 3 prosenttia. Vuokratyövoimaa on työmaiden vahvuudesta kaikkiaan kymmenes. Ulkomaisten työntekijöiden osuus vuokratyövoimasta on 54 prosenttia.

.............

Katso myös