Tilauskannan seurantakyselyt

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten kotimaisen tilaus­kannan seurantakyselyn tulokset 31.3.2017.

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten laskuttamaton työkanta nousi tammikuun alun tilanteesta maaliskuun loppuun 4,7 prosenttia. Kumulatiivinen laskutus (1.4.2016–31.3.2017) kasvoi edelliskauden vastaavaan aikaan (1.4.2015–31.3.2016) verrattuna 38,7 prosenttia. Keskeneräisten kohteiden urakkasumma (tilauskanta) sen sijaan väheni tammikuusta maaliskuuhun 3,1 prosenttia.

Kyselyyn vastanneiden yritysten laskutus oli ajalla 1.4.2016–31.3.2017 yhteensä 5 500 milj. euroa ja tilauskanta 31.3.2017 vastaavasti 9 552 milj. euroa, josta laskuttamatta oli 4 950 milj. euroa eli 10,8 kuukauden työtä vastaava määrä.

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Ks. myös raportit tilauskannan seurantakyselyistä vuosilta 2014-2015.