Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi (kausitasoitettu)

  Rakentamisen uudistuotannon volyymi kasvoi reipasta vauhtia vuonna 2016. Myönteinen kehitys jatkuu myös vuonna 2017, sillä talonrakentamisen aloitustyöt kasvoivat vielä 2016.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentamista on rahastojen lisäksi auttanut nyt myös piristynyt kuluttajakysyntä. Muu talonrakentaminen kasvaa investointien vetämänä ja heikkojen vertailutasojen vuoksi.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen aloitukset olivat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 loppupuolella. Vuosisummana aloitukset olivat noin 37 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2016.
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen osalta aloitusten vuosisumma oli vuonna 2016 yhteensä noin 24 miljoonaa kuutiometriä.
 5. Talonrakennustuotanto rakennustyypeittäin

  Talonrakennustuotantoa käynnistettiin vuonna 2016 arvioitujen ennakkotietojen mukaan vajaan 37 miljoonan kuutiometrin verran. Vuonna 2017 aloitusten ennakoidaan vähenevän 36 miljoonaan kuutioon. (RT ennuste, maaliskuu 2017)
 6. Liike- ja toimistorakennukset, aloitukset, milj. m3

  Liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat kehittyneet varsin vaisusti pääkaupunkiseudun suurista rakennushankkeista huolimatta.
 7. Julkiset palvelurakennukset, aloitukset, milj. m3

  Julkisissa palvelurakennuksissa aloitukset ovat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 aikana. Rakentamista ovat lisänneet sairaaloiden ja erityisesti koulujen uudisrakentaminen.
 8. Teollisuus- ja varastorakentaminen, aloitukset

  Teollisuusrakentaminen on ollut ennakoitua vaisumpaa. Kasvu on tapahtunut varastorakentamisessa, jossa suuret logistiikkakeskittymät nostavat aloitustöiden määrää.

Viimeksi päivitetty 24.07.2017