Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi (kausitasoitettu)

  Rakentamisen uudistuotannon volyymi kasvoi reipasta vauhtia vuonna 2016. Myönteinen kehitys jatkuu myös tänä vuonna, sillä talonrakentamisen aloitustyöt kasvoivat vuonna 2017.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentamista on rahastojen lisäksi auttanut nyt myös piristynyt kuluttajakysyntä. Muu talonrakentaminen kasvaa investointien vetämänä ja heikkojen vertailutasojen vuoksi.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen aloitukset olivat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 loppupuolella. Vuosisummana aloitukset olivat noin rikkoivat 40 miljoonan kuutiometrin tason vuoden 2017 syksyllä.
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen osalta aloitusten vuosisumma oli vuonna 2016 yhteensä noin 24 miljoonaa kuutiometriä.
 5. Talonrakennustuotanto rakennustyypeittäin

  Talonrakennustuotantoa käynnistettiin vuonna 2016 ennakkotietojen mukaan vajaan 37 miljoonan kuutiometrin verran. Vuonna 2017 aloitusten ennakoidaan kasvavan 39 miljoonaan kuutioon. (RT ennuste, lokakuu 2017)
 6. Liike- ja toimistorakennukset, aloitukset, milj. m3

  Liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat kehittyneet myönteisesti talouden nousun seurauksena.
 7. Julkiset palvelurakennukset, aloitukset, milj. m3

  Julkisissa palvelurakennuksissa aloitukset ovat kääntyivät kasvuun vuoden 2015 aikana. Rakentamista on lisännyt viime aikoina erityisesti sairaalat.
 8. Teollisuus- ja varastorakentaminen, aloitukset

  Teollisuusrakentaminen on ollut ennakoitua vaisumpaa. Kasvu on tapahtunut varastorakentamisessa, jossa suuret logistiikkakeskittymät ovat nostaneet aloitustöiden määrää. Vuonna 2018 teollisuusrakentamisen odotetaan piristyvän.

Viimeksi päivitetty 19.01.2018