Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2017 rakentamisen kasvun ennakoidaan olevan 4 prosenttia. Kasvuvauhdin oletetaan hiipuvan kahteen prosenttiin.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentamisen määrä kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2017 kasvun myötä ollaan jo yli edellisen huipun vuonna 2010.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentamisen alamäki katkesi vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Rakentamisen myönteinen kehitys on jatkunut myös vuoden 2017 aikana.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät kasvuun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2016 rakennusinvestointien kasvuvauhti kiihtyi.
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto on jatkanut selvää kasvuaan talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Maa- ja vesirakentamisessa kasvu on taittunut vuoden 2017 aikana.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Rakentamisen liikevaihto on kehittynyt myönteisesti parin viime vuoden aikana talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa.
 7. Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta

  Rakennusliikkeiden talonrakentamisen kotimainen tilauskanta oli vuoden 2017 3. neljänneksellä 9,9 miljardia euroa.
 8. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät marraskuussa 2017. Taustalla voi vaikuttaa kausivaihtelu.
 9. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori on kohonnut jo yli pitkän aikavälin keskiarvon. Vuonna 2017 saldoluku on pysytellyt hyvällä tasolla.
 10. Rakennusteollisuuden henkilökuntaodotus ja työlliset

  Rakennusyritysten odotukset henkilökunnan määrästä on noussut kuluvana vuonna. Tämä lupaa parempaa alan työllisyydelle.
 11. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on saavuttanut normaalitason.
 12. Luottamusindikaattorit

  Kuluttajien luottamus laski loppuvuoden 2015 aikana, mutta on jatkanut nousuaan vielä tänäkin vuonna. Teollisuuden luottamus on kohonnut selvästi poljettuaan paikallaan usean vuoden ajan.
 13. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on vähentynyt selvästi työllisyystilanteen parantuessa. Epävarmuuden poistuminen lupaa parempaa myös kuluttajien asunnonvaihtoaikeisiin.

Viimeksi päivitetty 19.01.2018