Asuntojen hinnat

 1. Asuntojen hintakehitys talotyypeittäin

  Kerrostaloasuntojen hintakehitys on eriytynyt rivi- ja omakotitalojen hinnoista viimeisten vuosien aikana. Taustalla on kaupungistumisen nopeutuminen sekä yhden ja kahden hengen kotitalouksien suhteellisen osuuden kasvu.
 2. Asuntojen hinnat suhteessa ansiotasoon

  Asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina hitaampaa kuin ansioiden kehitys.
 3. Asuntojen hintojen muutokset talotyypeittäin

  Koko maassa asuntojen hinnat nousivat vain kerrostaloissa vuonna 2017.
 4. Uusien ja vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys

  Uusien kerrostaloasuntojen hinnat ovat nousseet vanhoja kerrostaloasuntoja nopeammin. Syinä ovat muun muassa vanhan asuntokannan tuleminen korjausikään sekä uusien asuntojen rakentaminen kaupunkikeskustoihin.
 5. Uusien ja vanhojen kerrostaloasuntojen hintamuutokset

  Vuonna 2012 uusien asuntojen hinnat nousivat selvästi vanhojen asuntojen hintoja nopeammin. Vuoden 2016 aikana uusien asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun. Vanhojen asuntojen hinnat kääntyivät nousuun vuoden 2015 lopulla.
 6. Uusien ja vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat

  Vuoden 2017 4. neljänneksellä uusien asuntojen neliöhinta on koko maassa keskimäärin lähes 3 932 euroa. Vanhan asunnon neliöhinta oli vastaavasti vajaat 2 538 euroa. Uuden ja vanhan välinen hinnanero on keskimäärin noin 1 400 euroa asuinneliöltä.
 7. Rivitalojen nimellishintojen kehitys

  Uusien rivitaloasuntojen hinnat ovat nousseet vuoden 2017 loppuun mennessä 15 prosenttia vuodesta 2010. Vanhojen rivitaloasuntojen nimellishinnat ovat sen sijaan polkeneet paikallaan.
 8. Asuntojen hinnat ja vuokrat

  Viime vuosien aikana vuokrat ovat nousseet selvästi asuntojen hintoja nopeammin. Heikossa taloustilanteessa vuokra-asumisen kysyntä nostaa vuokratasoa, kun asuntotuotanto kasvukeskuksissa jää riittämättömäksi.

Viimeksi päivitetty 21.03.2018