Asuntomarkkinat, asuntotuotanto

 1. Asuntoaloitukset, m3

  Asuntotuotannon aloitukset nousivat vuonna 2017 noin 13 miljoonaan kuutiometriin. Kuutioissa mitattuna asuntoaloitukset eivät ole nousseet yhtä paljon kuin kappaleet, sillä tuotanto on painottunut pieniin asuntoihin.
 2. Asuntoaloitukset, kpl

  Vuonna 2017 aloitettiin yhteensä noin 45 000 asunnon rakentaminen.
 3. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Asuntoaloitukset kääntyivät kasvuun vuonna 2015. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti pieniin kerrostaloasuntoihin suurissa kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulle.
 4. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 aloitettiin 44 200 asunnon rakentaminen. Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan 44 000 asunnon rakentaminen. (Tiedot RT ennuste, lokakuu 2018)
 5. RT:n asuntotuotantokysely

  RT:n jäsenille tekemän asuntotuotantokyselyn perusteella vuonna 2017 aloitettiin 14 000 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna rahastojen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä samoin kuin kuluttajakysynnänkin.
 6. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä

  Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä oli tammikuussa 2018 yhteensä reilut 600. Määrä laski hieman syyskuun kyselystä.
 7. ARA-asuntojen aloitukset, kpl

  ARA-asuntojen aloituksia lähti käyntiin vuonna 2017 yhteensä 8 600. Vuosina 2018 ja 2019 arvioidaan aloitettavan yhteensä 8 500 ARA-asunnon rakentaminen (RT ennuste maaliskuu 2018).

Viimeksi päivitetty 18.12.2018