Asuntomarkkinat, asuntotuotanto

 1. Asuntoaloitukset, m3

  Asuntotuotannon aloitukset nousivat vuonna 2016 noin 12 miljoonaan kuutiometriin. Kuutioissa mitattuna asuntoaloitukset eivät ole nousseet yhtä paljon kuin kappaleet, sillä tuotanto on painottunut pieniin asuntoihin.
 2. Asuntoaloitukset, kpl

  Ennakkotietojen perusteella vuonna 2016 aloitettiin yhteensä vajaan 38 000 asunnon rakentaminen.
 3. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Asuntoaloitukset kääntyivät kasvuun vuonna 2015. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti pieniin kerrostaloasuntoihin suurissa kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulle.
 4. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 aloitettiin vajaan 38 000 asunnon rakentaminen. Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan 35 000 asunnon rakentaminen. (Tiedot RT ennuste, maaliskuu 2017)
 5. RT:n asuntotuotantokysely

  RT:n jäsenille tekemän asuntotuotantokyselyn perusteella vuonna 2016 aloitettiin 12 500 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna rahastojen kysynnän ennakoidaan vähenevän ja kuluttajakysynnän puolestaan virkoavan.
 6. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä

  Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä oli syyskuussa 2016 yhteensä noin 1 000. Määrä ei enää laskenut edellisten kyselyjen tapaan.
 7. ARA-asuntojen aloitukset, kpl

  ARA-asuntojen aloituksia lähti käyntiin vuonna 2016 yhteensä 8 000. Vuosina 2017 ja 2018 arvioidaan aloitettavan yhteensä 8 000 ARA-asunnon rakentaminen (RT ennuste maaliskuu 2017).

Viimeksi päivitetty 25.07.2017