Asuntomarkkinat, asuntotuotanto

 1. Asuntoaloitukset, m3

  Asuntotuotannon aloitukset nousivat vuonna 2016 noin 12 miljoonaan kuutiometriin. Kuutioissa mitattuna asuntoaloitukset eivät ole nousseet yhtä paljon kuin kappaleet, sillä tuotanto on painottunut pieniin asuntoihin.
 2. Asuntoaloitukset, kpl

  Ennakkotietojen perusteella vuonna 2016 aloitettiin yhteensä 37 000 asunnon rakentaminen.
 3. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Asuntoaloitukset kääntyivät kasvuun vuonna 2015. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti pieniin kerrostaloasuntoihin suurissa kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulle.
 4. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

  Ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 aloitettiin 37 000 asunnon rakentaminen. Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan 43 000 asunnon rakentaminen. (Tiedot RT ennuste, lokakuu 2017)
 5. RT:n asuntotuotantokysely

  RT:n jäsenille tekemän asuntotuotantokyselyn perusteella vuonna 2016 aloitettiin 12 500 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna rahastojen kysynnän ennakoidaan vähenevän ja kuluttajakysynnän puolestaan virkoavan.
 6. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä

  Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä oli syyskuussa 2017 yhteensä noin 850. Määrä kasvoi hieman kesäkuun kyselystä.
 7. ARA-asuntojen aloitukset, kpl

  ARA-asuntojen aloituksia lähti käyntiin vuonna 2016 yhteensä 8 000. Vuosina 2017 ja 2018 arvioidaan aloitettavan yhteensä 9 000 ARA-asunnon rakentaminen (RT ennuste lokakuu 2017).

Viimeksi päivitetty 19.01.2018