Kannattavuusselvitykset

Rakentamisen noususuhdanne on kääntänyt rakennusalan yritysten kannattavuuden kasvuun. Rakennusteollisuus RT:n kannattavuusselvityksen perusteella talonrakennusteollisuuden jäsenyritysten liikevoitto nousi viime vuonna 3,1 prosenttiin edellisvuoden 2,5 prosentin pohjalukemista.

Suhteellisesti kannattavuus on parantunut eniten suurilla rakennusalan yrityksillä. Osin tämä on seurausta uudisrakentamisen selvästä piristymisestä erityisesti isojen hankkeiden myötä. Myös vilkastunut asuntotuotanto on siivittänyt aiempaa parempaan vauhtiin..

Aiemmat selvitykset