Asuntotuotantokyselyt

Asuntotuotantokysely 2/2017: Asuntotuotanto takoo ennätyksiä

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä 14 900 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista vajaat 10 700 asuntoa olisi omaperustaisia. Neuvottelu-urakkakohteiden eli vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä yltäisi reiluun 4 200 asuntoon. Arvio aloitusmäärästä on noussut viimeksi tammikuussa tehdystä kyselystä 2 400 asunnolla.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla aloituksia arvioidaan käynnistyvän hieman enemmän kuin jälkimmäisellä. Erityisesti
perustajaurakointi näyttää alkuvuoden osalta olevan vilkasta. Arvio vuokra-asuntojen tuotannosta on loppuvuodeksi ehkä hieman yllättäen positiivisempi kuin alkuvuodeksi.

Rakennusteollisuus RT:n 13.6.2017 julkaistun asuntotuotantokyselyn perusteella hyvän vireen ennakoidaan jatkuvan ainakin tämän vuoden. Loppuvuoden osalta suunnitellut aloitukset ovat yleensä tarkentuneet hieman arvioitua heikommiksi.

Edellisen kyselyn tulokset

Katso myös