Asuntotuotantokyselyt

Asuntotuotantokysely 3/2017: Suunnitelmat vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta pysyneet korkealla 

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä peräti 16 700 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt, joista noin 12 200 asuntoa olisi omaperustaista ja neuvottelu-urakkakohteiden määrä olisi vajaat 4 500 asuntoa. Verrattuna kesäkuussa tehtyyn kyselyyn, kokonaismäärä on yhä noussut 1 800 asunnolla. Vaikka neuvottelu-urakkakohteidenkin arvio on noussut kuluvalle vuodelle, on suurin kasvuodotus kohdistunut omaperusteiseen tuotantoon. Sijoittajien osuus uudistuotannossa on siis tullut alaspäin. 

Vuonna 2018 arvioidaan aloitettavan yhteensä vajaan 17 200 asunnon rakennustyöt. Neuvottelu-urakkakohteiden määrän ennakoidaan pysyvän suurin piirtein tämän vuoden tasolla, joskin laskua tulee 200 asunnolla. Sen sijaan omaperusteisen tuotannon ennakoidaan yltävän jo 13 000 asuntoon. 

Edellisen kyselyn tulokset

Katso myös