Kansainvälinen ilmastopolitiikka

Kansainvälisen ilmastopolitiikan ydinkysymyksiä ovat

  • hiilidioksidipäästöjen vähennysvelvoitteet
  • markkinapohjaiset mekanismit kuten päästökauppa
  • metsäkadon pysäyttäminen (nk. hiilinielukysymykset)
  • kehitysmaihin kohdistuva ilmastorahoitus
  • teknologiansiirtoa koskevat pelisäännöt, miten kehitysmaat saavat ilmastoteknologiaa käyttöönsä
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • lento- ja meriliikenteen päästöjen vähentäminen

Valtaosa maailman maista on sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta liittymällä vuonna 1992 Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssissa solmittuun YK:n ilmastopuitesopimukseen (UNFCCC).

Vuonna 1997 solmittu Kioton ilmastopöytäkirja velvoitti vähentämään päästöjään yhteensä 5,2 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Tämä velvoite koski vain Kioton sopimuksen ratifioineita teollisuusmaita, pois lukien Yhdysvallat.