Henkilötunniste ja veronumero

Jokaisella yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen henkilötunniste. Näin määrää työturvallisuuslain 52 a §.

Tunnisteessa on oltava seuraavat tiedot: työntekijän kuva, nimi, veronumero sekä työnantajan nimi. Tunnisteen on oltava näkyvillä. Siihen merkitty veronumero on oltava rakennusalan veronumerorekisterissä. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja voi tarkastaa rekisteröinnin verohallinnon veronumeropalvelusta.

Jokainen merkittävä veronumerorekisteriin

Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain mukaan jokainen rakennusalalla työskentelevä on merkittävä rakennusalan veronumerorekisteriin. Merkitsemisen voi hoitaa työntekijä itse, työnantaja tai yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja. Veronumerorekisteriin rekisteröitymisen voi kätevästi hoitaa osoitteessa www.veronumero.fi.

Mikä on yhteinen työmaa?

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden yhteistyöryhmässä on laadittu muistio, jossa käsitellään mm. sitä, mitkä työmaat ovat yhteisiä työmaita ja kenen yhteisellä työmaalla on pidettävä henkilötunnistetta.

Myös Valttiälykortti toimii tunnisteena

Osoitteessa www.veronumero.fi voit tutustua mahdollisuuteen hankkia Valttiälykortti, joka myös toimii sähköisenä tunnisteena kaikilla työmailla. RT suosittelee kaikille jäsenyrityksilleen Valttiälykortin käyttöön ottamista. 

Katso RT:n jäsentiedote 25.3.2014: Rakennusteollisuus RT suosittelee Valttiälykorttia

Aluehallintoviraston uudet tulkinnat yhteisestä rakennustyömaasta ja ajantasaisen luettelon ylläpitämisestä

Kysymyksiä ja vastauksia koskien henkilötunnistekortteja ja luetteloita yhteisellä rakennustyömaalla (pdf).