Tietosuoja-asetus

Ohjeita tietosuoja-asetuksen noudattamiseen

EU:n tietosuoja-asetus on astunut voimaan. Henkilötietojen käsittelyn EU:n jäsenvaltioissa on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista 25.5.2018 alkaen. Suomen lainsäädäntöön valmistellaan parhaillaan muutoksia asetuksen johdosta, mutta niiden sisältöä ei ole vielä julkistettu. Myös tarkempia tulkintoja asetuksen soveltamisesta odotellaan vielä EU:sta. RT tiedottaa asiasta sitä mukaa, kun tarkempaa tietoa asetuksen tulkinnoista ja kansallisen lainsäädännön muutoksista saadaan. 

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia, jotka käsittelevät henkilötietoja. Sitä sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, riippumatta esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien henkilötietojen luonteesta tai käytetystä teknologiasta. Käytännössä jokaisessa yrityksessä käsitellään henkilötietoja ja muodostetaan niistä rekistereitä, ja käsittelijöitä voi olla kaikissa henkilöstöryhmissä. Näin ollen jokaisen yrityksen on syytä ryhtyä valmistautumaan asetuksen velvoitteiden täyttämiseen. 

Tässä vaiheessa valmistautumisessa voi käyttää apuna tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla olevaa opasta ja lomaketta (ks. linkit sivun oikeassa reunassa). Tietosuojavaltuutetulta saadun tiedon mukaan opasta ja lomaketta tullaan myöhemmin päivittämään tietosuoja-asetusta ja uutta kansallista lainsäädäntöä vastaavaksi.

RT on lähettänyt jäsenilleen jäsenkirjeen, jossa asetuksen sisältö sekä sen vaikutukset käytännössä kuvataan pääpiirteissään. RT järjestää talvella 2018 tietosuojakiertueen ympäri Suomen, jossa jäseniä opastetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksista sekä niiden täyttämisestä. Kiertueen lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet ovat osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi/tietosuojakiertue.

Jäsenkirjeet tietosuoja-aiheesta

RT:n laatimat mallit