Standardisoinnin koulutus- ja tiedotushankkeet

Paloseminaari 21

Rakennustuoteteollisuus RTT ja VTT järjestävät yhteistyössä myös tulevana vuonna 2019 seminaarin Paloturvallisuus ja standardisointi
keskiviikkona 6.2.2019 Kalastajatorpalla.

Lisätietoja: Timo Pulkki ja Jaana Karlsson

 

Paloseminaari 20

VTT ja Rakennustuoteteollisuus RTT järjestivät vuoden 2018      Paloseminaarin 6.2.22018 Hanasaaresssa.

Seminaarin esitysaineistot löytyvät ao. linkeistä:

SFS:n katsaus standardisointiin
Kati Heiskanen / SFS

YM: Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet
Jorma Jantunen / Ympäristöministeriö

Mitä käytännössä muuttui eristeiden käytön ja puurakentamisen kannalta?
tuotepäällikkö Tuuli Kunnas / Rakennustuoteteollisuus RTT ry
erityisasiantuntija Tomi Toratti / Puutuoteteollisuus ry

Uusi asetus pienille savupiipuille
Antti Koponen / Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Sisäministeriön ajankohtaisia paloasioita
Kirsi Rajaniemi / Sisäministeriö

Savunhallintalaitteiden standardisoinnin tilanne
Markus Häme / Kera Group Oy

TC 127 palonkestävyys 
Standardiluettelo
Tuuli Oksanen / VTT Expert Services Oy

TC 127 pintakerrokset ja katteet
Esko Mikkola / KK-Palokonsultti Oy
Tiia Ryynänen / VTT Expert Services Oy

TC 166 savupiiput
Kimmo Kaukanen / VTT Expert Services Oy
Timo Pulkki / Rakennustuoteteollisuus RTT ry

TC 295 tulisijat
Jari Sutinen / Tulikivi Oyj

Tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat, kuinka nyt toimitaan?Tiina Ala-Outinen / VTT Expert Services Oy

Selvitys sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta
Mikko Malaska / TTY

*****************************************************

PSR-hanke: ”Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus”

RTT toteutti pääosin vuoden 2015 aikana Koulutus- ja tiedotushankkeen: ”Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus”. Hanketta oli rahoittamassa RTT:n lisäksi Palosuojelurahasto, Nuohousalan Keskusliitto ry, TSY ry, TUKES, Ympäristöministeriö ja RIL ry. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Jari Valtonen Industria Oy:stä.

Hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa kentälle savupiippuja, savupiipputuotteita ja tulisijoja koskevia uusia määräyksiä, vaatimuksia ja ohjeita. Hanke keskittyi erityisesti NAS –valmistelussa ja RIL-ohjeiden ( RIL 245 Savupiiput ja RIL 251 Tulisijat) laadinnassa esiin nousseisiin riskitekijöihin savupiippu-tulisija – yhdistelmien paloturvallisuudessa. Kohderyhminä hankkeessa olivat viranomaiset (etenkin kunnalliset palotarkastajat ja rakennusvalvonta) sekä alan yritysten edustajat.

Koulutusaineiston laadintaa varten tehtiin savupiippu- ja tulisija-alan yrityksille kysely, jonka pohjalta laadittiin tarvittava koulutus- ja tiedotusaineisto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

[Tarkempi ohjelma tästä]

Tuotettu koulutus- ja tiedotusaineisto esitettiin eri paikkakunnilla Suomessa (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio ja Kokkola) pidetyissä informaatiotilaisuuksissa. Tilaisuuksien kesto oli noin viisi tuntia kattaen eri asiantuntijoiden alustukset aiheista. Alustajina eri osa-alueilla oli eri osa-alueiden parhaita asiantuntijoita: Antti Koponen RTT, Jari Valtonen Industria Oy, Juhani Jyrkiäinen TSY/ NKL ry, Kari Siponen TUKES ja Perttu Leppänen TTY sekä alan yritysten edustajina Vesa Salminen Warmauunit Oy ja Jari Hautala HärmäAir Oy. Tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan noin 330 osallistujaa, pääosin rakennusvalvonnan, pelastusalan ja alan yritysten edustajia.

Aineisto sisältää kattavan tietopaketin alan standardeista, ohjeistuksesta, aikatauluista ja valvonnasta. Hankkeen koulutusaineisto on tallennettu SPEK.n ylläpitämälle sivustolle www.paloturvallisuus.info, josta se on vapaasti ladattavissa.


Lisätietoja:

Antti Koponen
Johtaja, rakentamisen määräykset ja standardisointi
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
050 414 0082 / antti.koponen@rakennusteollisuus.fi

Jari Valtonen
Toimitusjohtaja
Industria Oy
050-5745654 / jari.valtonen@industria.fi