Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti joko harmonisoituihin tuotestandardeihin tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin.

Kun markkinoille saatettu rakennustuote kuuluu jonkin harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, jonka standardin CE-merkinnän siirtymäaika on päättynyt, valmistajan on CE-merkittävä tuotteensa. Sellaiselle tuotteelle jolle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, voi valmistaja hakea vapaaehtoisen, CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin. Jos valmistaja on hankkinut tuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin, kyseisen valmistajan on CE-merkittävä tuotteensa.

Tavoitteena yhtenäiset sisämarkkinat

Rakennustuoteasetuksella pyritään muodostamaan yhtenäiset EU:n sisämarkkinat CE-merkityille rakennustuotteille. Periaatteena on, että jäsenvaltioiden viranomaisten ei tulisi vaatia mitään lisäselvityksiä CE-merkinnässä ilmoitettavien ominaisuuksien lisäksi.

Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän kehittämisen yksityiskohdista, kuten standardisointitoimeksiannoista (mandaateista) CENille, keskustellaan ja päätetään Euroopan komission Rakennusalan pysyvässä komiteassa ja sen alatyöryhmissä. CENin toiminnassa rakennussektorin standardisointia ohjaa ja koordinoi CENin rakennussektoritoiminta (CEN CSN), jossa rakennussektoriraportoijan apuna kokoontuvat Core Group ja Task Force -työryhmät.