Määräykset ja standardisointi

Rakentamisen tekniset säädökset ja standardointi edistävät turvallista ja terveellistä rakentamista.

Rakennustuoteteollisuus RTT vastaa koko RT-liittoyhteisön osalta vaikuttamisesta rakentamisen teknisiin säädöksiin sekä standardisoinnista. Vastuullamme on noin puolet rakentamista koskevasta kotimaisesta, eurooppalaisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista.

Edistämme toiminnallamme

  • turvallista ja terveellistä rakentamista,
  • yritysten tasapuolista kohtelua sekä
  • lisäämme suomalaisten rakennustuotteiden ja rakentamisen kilpailukykyä kansainvälistyvillä markkinoilla.

RTT:n keskeinen tehtävä on vaikuttaa suomalaisen teollisuuden näkökulmasta rakennustuotteiden EU-sisämarkkinoiden luomiseen ja siihen liittyvään standardisointiin. Maiden välisen kaupan teknisten esteiden poistaminen toteutetaan harmonisoiduilla tuotestandardeilla, eurooppalaisilla teknisillä arvioinneilla ja eurokoodeilla EU:n jäsenmaissa.

Tällä hetkellä vaikutamme muun muassa seuraaviin valmisteilla oleviin lainsäädäntähankkeisiin:

  • Rakennusmääräyskokoelman osien uusiminen asetusmuotoon, joita täydentävät ympäristöministeriön ohjeet. RTT panostaa etenkin seuraavien osien valmisteluun:
    • Rakennusten energiatehokkuusasetus ja ohjeet siirryttäessä lähes nolla-energiarakentamiseen
    • Palomääräykset (asetus ja ohjeet)
    • Kosteusmääräykset (asetus ja ohjeet)

Asiantuntijamme: