Yhdessä osaamistasi rakentaen

Opiskelu RATEKOssa

RATEKO on rakennusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos. RATEKOssa opiskelet joustavasti ja työelämälähtöisesti. Tervetuloa kehittämään osaamista!

Monimuotoista aikuisopiskelua

Aikuisopiskelu on antoisaa, mutta opiskelu on arjen kiireiden keskellä myös haastavaa. RATEKOssa opiskelun haastavuutta vähentää työelämälähtöinen ja joustava opiskelu. Koulutuksissamme hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja.

  • Tutkintokoulutukset sisältävät lähiopintoja, työssä oppimista, tenttejä ja näyttötehtäviä.
  • Henkilösertifiointi- ja pätevöitymiskoulutukset muodostuvat lähiopinnoista, tenteistä ja näyttötehtävistä.
  • Teemakoulutukset kestävät 1 – 3 päivää ja pitävät sisällään lähiopintoja.

Pidemmissä koulutuksissa joustavuutta lisää verkko-oppimisympäristö Moodle. Hyödynnämme koulutuksissa myös verkkoluentoja.

Kaikissa koulutuksissa opiskelijoilta edellytetään osallistumista kaikkiin lähiopetuspäiviin, jotta suoritus voidaan todeta hyväksytyksi. Opiskelijoiden läsnäoloa seurataan läsnäololistojen kuittausten avulla.

Opiskelijan on ilmoitettava etukäteen väistämättömistä poissaoloista RATEKOn koulutuksen vastuuhenkilölle ja sovittava hänen kanssaan korvaavasta suoritustavasta. Korvaava suoritustapa voi olla esimerkiksi lisätehtävä, tai osallistuminen toisen koulutuksen vastaavaan lähijaksoon. Vain koulutuksen vastuuhenkilö RATEKOssa voi vapauttaa opiskelijan lähipäivän suorituksesta.

Työelämälähtöistä opiskelua

RATEKOn koulutuksiin osallistuvat ovat työelämässä olevia aikuisia. Kouluttajana toimii aina oma alansa huippuosaaja. Lähipäivien aikana on mahdollista verkostoitua saman alan osaajien kanssa. Lähipäivien keskustelut ja kokemuksien vaihdot ovatkin useiden opiskelijoiden mielestä opintojen parasta antia. Työssä oppiminen ja näyttötehtävät liittyvät aina opiskelijan omaan työelämään.

Pidemmissä koulutuksissa mm. rakennusterveyden koulutusohjelmissa aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opinnoissa ns. ahotoinnilla. AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Näyttötutkinnoissa henkilökohtaistaminen on tärkeässä roolissa. Lisätietoja henkilökohtaismisesta  RATEKOssa>>

Asiantuntevat luennoitsijat

RATEKO toimii työelämälähtöisesti ja on verkottunut laajasti. Sidosryhmiemme ansiosta voimme tarjota alan viimeisimmän tiedon ja parhaat luennoitsijat. Keräämme palautetta kaikista opetustapahtumista, jotta voimme kehittää toimintaamme ja koulutuspäivien sisältöä. Saamamme palaute on useimmiten kiitettävää.

Hyvä opiskeluympäristö

Koulutuspäivät alkavat klo 8.00 tai 9.00 ja päättyvät klo 16.00 tai 17.00. Käyttämämme koulutustilat ovat erinomaisesti varustettuja ja sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä. Paikoitustilat ovat maksuttomia. Koulutuspäiviin sisältyy useimmiten aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

Osaava henkilökunta

RATEKOlla on yli 50 vuoden kokemus koulutuksien järjestämisestä. Seuraamme rakennusalan muutoksia ja kehitämme koulutuksiamme alan tarpeita vastaaviksi.

RATEKOn koulutuksilla on aina nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa koulutuksen sisällöstä ja käytännönjärjestelyistä. Pidemmissä koulutuksissa yhteyshenkilö toimii tutkinnon ohjaajana tukien opintojen etenemistä. Suurimmalla osalla henkilöstöstä on itsellään rakennusalan tutkinto.