Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo -hanke muodostuu kolmesta hankkeesta. RaTuLo-opas toimii turvallisuusjohtamisen työkaluna. Oppaaseen kootaan kokemuksista ja hyvistä käytännöistä työtapaturmien torjuntakeinoja. RaTuLo-tutkimus antaa mm. tutkittua tietoa siitä, miten uudet käytännöt parantavat turvallisuutta ja millaiset käytännöt sopivat erilaisille työmaille. RaTuLo-mobiiturvakokeilussa turvallisuustietoa kerätään, hallitaan ja jaetaan Mobiiliturva-sovellutuksen avulla.