Yhdessä osaamistasi rakentaen

RATULO-työpajat

RATEKO järjestää yhdessä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa maksuttomia työpajoja osana Rakentamisen turvallisuusloikka -hanketta.

Työpajoissa

  • kerätään kokemuksia ja hyviä käytäntöjä työtapaturmien torjuntakeinoista
  • koostetaan yhdessä yleiskäyttöisiä ja laaja-alaisia tapaturmien torjuntakeinoja     tapaturmakategorioittain ryhmissä
  • käydään läpi tapaturmaesimerkkiaineistoa (yritysten tapaturmat ja läheltä-piti-aineistoja ja TOT-aineistoja) käydään sitä läpi osallistujien kokemukseen ja asiantuntemukseen perustuen.

Näkökulmina ovat rakentamisen toimijat ja eri osapuolet sekä edellytykset turvalliselle työlle.

Tule tekemään turvallisempaa työympäristöä ja vaikuttamaan rakennusalan työtapoihin.