Yhdessä osaamistasi rakentaen

KOPPI - Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatioita

KOPPI-hankkeessa kehitetään oppilaitosten henkilökunnan osaamista ja valittuja ydinprosesseja palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen keskeinen tavoite on oppia palvelumuotoilua, tehdä oivalluksia sen käytöstä ja kehittää opituin keinoin omaa toimintaa ja ydinprosessien sujuvuutta. Sujuvuus on oppilaan polun selkeyttämistä ja näkyväksi tekemistä hakeutumisen, henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten oppimispolkujen osalta, asiakaspalvelukäytäntöjen uudistamista ja hallinnollisten toimintojen kehittämistä, sekä sujuvampien ja tehokkaampien työtapojen käyttöönottoa.

KOPPI on Opetushallituksen rahoittama ja yksi Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen -hankekokonaisuuden hankkeista. Hankkeilla edistetään ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuriin ja osaamisperusteisuuteen liittyvien hyvien toimintatapojen kehittämistä avoimesti ja yhdessä.

RATEKOn kanssa ydinprosesseja ja osaamista kehittävät ja jakavat AEL, Business College Helsinki, Kiinko - Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, TTS Työtehoseura ja Perho Liiketalousopisto, joka koordinoi KOPPI-hanketta.