Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusalan kosteudenhallintaosaamisen parantaminen

Hankkeen tavoitteena on lisätä rakennusalan työmaahenkilöstön kosteudenhallintaosaamista ja vahvistaa laadukasta rakentamista tuottamalla selkeä ja käytännönläheinen koulutus aiheesta.

Rakennusalan kosteudenhallintaosaamisen parantaminen -hankkeessa on mukana on 14 rakennusliikettä, jotka osallistuvat hankkeeseen tuomalla oman asiantuntemuksensa ja kokemuksensa, sekä omat hyvät käytänteensä ja materiaalinsa sisältötyöryhmän käyttöön. Näin hankkeessa tuotettavasta e-oppimisratkaisusta tulee kattava ja monipuolinen kokonaisuus.

Hanke etenee kevään aikana aineistojen ja sisältöjen koostamisella sekä erilaisilla työpajoilla. Koulutusta pilotoidaan ja testataan elokuussa, ja oppimiskokonaisuus on valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

  • Hankkeessa tuotettava verkkokoulutus lisää osaamista ja ymmärrystä kosteudenhallinnan merkityksestä ja hyvistä käytänteistä. 
  • Kohderyhmänä on ensimmäisessä vaiheessa rakennusyritysten henkilöstö sekä aliurakointi.   
  • Hanke on osa RT:n Laatupolku-hanketta, jossa kehitetään osaamista ja työkaluja rakentamisen laatuongelmien poistamiseksi ja laadun parantamiseksi. 
  • Koulutuksen tuottaa RT, Suomen Rakennusmedia Oy ja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO. 

Aiheesta muualla: 
Kosteudenhallinnan koulutuksessa kaikki tietämys on tervetullutta