Yhdessä osaamistasi rakentaen

Henkilökohtaistaminen RATEKOssa

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimia. RATEKO vastaa henkilökohtaistamisesta ja siihen liittyvästä ohjauksesta ja dokumentoinnista. Henkilökohtaistamisen vaiheet:

1. Näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeutuminen

  • Selvitämme yhdessä hakijan kanssa hänen aiemmin hankkimansa osaamisen todistuksien ja muiden hakijan antamien selvitysten perusteella. Vertaamme hakijan aiemmin hankkimaa osaamista haetun tutkinnon voimassa oleviin tutkinnon perusteisiin.
  • Selvitämme soveltuuko haettu tutkinto hakijan tarpeisiin ja osaamisen tasoon.
  • Omaa osaamista voi arvioida Opetushallituksen ylläpitämällä Osaamisen tunnistamisen -sivustolla osoitteessa osaan.fi

2. Näyttötutkinnon suorittaminen

  • Suunnittelemme yhdessä näyttötutkinnon suorittajan sekä tarvittaessa hänen esimiehen tai työnantajan edustajan kanssa, miten näyttötutkinnon suorittaja osoittaa vaaditun ammattitaitonsa. Vaadittu ammattitaito on määritelty tutkinnon perusteissa.
  • Näyttötutkinnon suorittaminen muodostuu tutkintotilaisuuksista, joissa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon. Näyttötutkinnon tutkintotilaisuudet pidetään aina suorittajan omalla työpaikalla.
  • Näyttötutkinnot sisältävät useamman tutkinnon osan.  Näyttötutkintoja voi suorittaa myös tutkinnon osittain, mikäli suoritettavan tutkinnon perusteet sen mahdollistavat.

3. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

  • Suunnittelemme yhdessä näyttötutkinnon suorittajan sekä tarvittaessa hänen esimiehen tai työnantajan edustajan kanssa, miten ja mistä tutkinnon suorittaja hankkii edellytetyn ammattitaidon.
  • Puuttuvan ammattitaidon voi hankkia mm. osallistumalla RATEKOn järjestämään valmistavaan koulutukseen. RATEKOssa valmistava koulutus sisältää tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopiskelujaksoja, etäopiskelua, tehtäviä ja tenttejä.
  • Valmistavaa koulutusta ei tarvita, jos tarvittava osaaminen on jo tutkinnon suorittajalla hallussa. Valmistava koulutus voi olla myös pelkästään osatutkintoon valmistavaa, mikäli suoritettavan tutkinnon perusteet sen mahdollistavat.