Yhdessä osaamistasi rakentaen

Laatu

RATEKOlla on vahva ja arvostettu asema laadukkaana rakennusalan huippuosaajien kouluttajana, ja olemme sitoutuneet laadukkaiden koulutuspalveluiden tuottamiseen, laadun varmistamiseen ja jatkuvaan oman työn kehittämiseen.

RATEKO on profiloitunut rakennusalan koulutusten erityisosaajaksi ja kaikessa sen toiminnassa korostuu vahvasti osaaminen. Kaikki kouluttajamme ovat työelämässä toimivia asiantuntijoita ja ammattilaisia, ja kehitämme ja suunnittelemme koulutustarjontaa aktiivisesti heidän ja rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Hyödynnämme työelämästä ja muilta sidosryhmiltä saatavaa tietoa mm. koulutusten laadun varmistamisessa, uusien koulutustuotteiden kehittelyssä ja niiden markkinoinnissa. Koulutustemmen perustana on aina asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

RATEKO on aktiivisesti mukana valtakunnallisen koulutuksen ja rakennusalan säädösten kehittämistyössä. Olemme luoneet erilaisia vakiintuneita menettelytapoja yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Verkostoyhteistyö näkyy useina hankkeina, joista saatuja tuloksia käytetään hyödyksi koulutuspalveluiden kehittämisessä. Seuraamme aktiivisesti alan lakien ja normien muutoksia ja huomioimme ne ennakoivasti toiminnassa.

RATEKOssa halutaan tehdä asiat hyvin. Jatkuva vuoropuhelu ja yhteistyö työelämän kanssa, sekä järjestelmällinen palautteen kerääminen varmistavat laadukkaat ja käytännönläheiset työelämän tarpeisiin vastaavat koulutukset.