Yhdessä osaamistasi rakentaen

RTA 2 loppuseminaari 2017

RATEKOn Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen 2016 aloittaneet opiskelijat esittelivät loppuseminaarissa 7.-8.5.2017 opinnäytetöitään. Seminaariesitelmät ovat ladattavissa tältä sivustolta. Varsinaisia opinnäytetöitä voi tiedustella opinnäytetöiden tekijöiltä itseltään.

RTA2-seminaaritiivistelmä

Tilaisuuden puheenjohtajajien avauspuheenvuorot

Kohti kokonaisuuden ymmärrystä
Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies, STM

Rakentamisen ohjeistus jatkuvassa muutoksessa
Timo Turunen, TkL, RTA, Ramboll Finland Oy

Ohjeet ja toimintamallit

Sisäilman laatua huonontavia tekijöitä 

Pölyn ja puhtauden hallinta

Kuntotutkimukset 

Korjaukset