Yhdessä osaamistasi rakentaen

Muutoskoulutus

RATEKOn muutoskoulutus on tarkoitettu rakennusalan yrityksille, jotka joutuvat irtisanomaan henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan. Koulutuksen tavoitteena on helpottaa ja edistää irtisanottujen työllistymistä.

Muutoskoulutus - vastuullista yritystoimintaa

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotuille työnantajan kustantamaa koulutusta, jos säännöllisessä palveluksessa on vähintään 30 henkilöä ja irtisanottu on ollut yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa. (TSL 7 luku 13 §)

Muutoskoulutuksen tavoitteena on

  • edistää osallistujan työnhakumahdollisuuksia
  • vahvistaa osaamista ja mahdollistaa ammatillisen tutkinnon tai
  • tutkinnon osan suorittamisen.

Osallistuja voi koulutuksen avulla löytää täysin uuden urapolun. Koulutus antaa mahdollisuuksia verkostoitua sekä hakeutua työkokeiluun

RATEKOn tarjoama koulutus on työelämälähtöistä ja räätälöidään aina osallistujan tarpeiden mukaan. Koulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille.

Koulutuksen kustantaa yritys. Hinta muodostuu koulutuksen sisällön ja laajuuden perusteella. Työsopimuslaissa on määritelty, että koulutuksen arvon on vastattava vähintään työntekijän kuukausipalkkaa tai yrityksen samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi.