Yhdessä osaamistasi rakentaen

REAT - Valmistavan koulutuksen aihealueet

Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetusta näyttötehtäviä ja tenttejä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti

Aloitusinfo opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille (0,5 pvä)
Tutkinnon rakenne, tutkinnon suorittaminen, osaamisen arviointi ja opiskelu RATEKOssa

Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta (1,5 pvä) Rakentamisen ajankohtaiset ympäristöasiat, turvallisuuden hallinta työmaalla, tapaturman torjunta, aluesuunnittelu, perehdyttäminen

Esimies- ja neuvottelutaidot (2 pvä)
360 arviointimenetelmän perusteella.

Ajallinen suunnittelu ja valvonta  (2 pvä)
Aikataulumuodot, aikataulutavoitteen tarkistaminen, lohkojako, aikataulutehtävät, suurtehtävät, tehtävien riippuvuudet, tehtävien mitoitus, tahdistus

Tehtäväsuunnittelu, tuotannonohjaus ja valvonta (2 pvä)Tuotannonsuunnittelun perusteet: aikataulu, laatu, kustannukset, työturvallisuus, resurssit, viikkosuunnittelu. Tehtäväsuunnittelun käyttö tuotannon ohjausvälineenä

Tehtäväsuunnittelu, palautepäivä, välitentti (1 pvä)

Kustannussuunnittelu ja  valvonta (2 pvä)
Rakennuskohteen kustannukset, määrälaskenta, käyttö- ja yleiskustannusten määrittely, tarjouslaskenta, lisä- ja muutostyöt, työmaan ajallistaloudellinen ohjaus

Työsuhde-, sopimustekniikan- ja määräyksien hallinta (2 pvä)
Tilaajan ja urakoitsijan velvollisuudet, urakkamuodot, ulkomaalainen työvoima, työsuhteen ehdot, YSE, TES

Laadunohjaus (2 pvä)
Työmaan laadunvarmistus, tehtäväkohtainen laadun tuottaminen, laadun mittaaminen

Esimiestaitojen kehitysseuranta, lopputentti  (2 pvä)

Valmistujaiset (1 pvä)