Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto REAT

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon suorittaneella työnjohtajalla on varmuutta johtaa ja kehittää työmaatoimintoja turvallisesti, tehokkaasti ja tuottavasti.

Kohderyhmä

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, joka toimit rakennusalan työnjohtotehtävissä ja sinulla on

  • vähintään kahden vuoden kokemus työnjohto- ja/tai työmaainsinöörin tehtävistä
  • mahdollisuus soveltaa tutkinnossa vaadittavia näyttötehtäviä käynnissä olevissa kohteissa.

Tutkinnon suorittaminen

Käytäntöön ankkuroitu tutkinto on suunniteltu yhteistyössä elinkeino- ja työelämän edustajien kanssa. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon perusteisiin

Tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta, joka kestää noin vuoden. Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetusta (18 päivää), näyttötehtäviä ja tenttejä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutuksen loppupuolella pidettävän työmaanäytön avulla todetaan asioiden hallinta käytännön työtehtävissä. Valmistavan koulutuksen aihealueet

REAT-tutkinnon tavoitteet ja hyödyt

REAT-tutkinnon tavoitteena on kehittää rakennustuotannon työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille valmiuksia päivittäisten työtehtävien hoitamiseen. Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Koko tutkinnon suorittaminen antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Tutkinnon suoritettuasi ja pätevyysvaatimusten täyttyessä voit hakea Rakennusalan tuotantojohdon pätevyyslautakunnalta (FISE Oy:ltä) vastaavan työnjohtajan ja työmaainsinöörin pätevyyttä.