Yhdessä osaamistasi rakentaen

Johdon erikoisammattitutkinto

Johdon erikoisammattitutkinto JET on johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimieskoulutus. RATEKOn järjestämä RAKENTAJA-JET on ainoa rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen erikoisammattitutkinto. JET on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto. Seuraava toteutus alkaa syksyllä 2019.

Kohderyhmä

RAKENTAJA-JET on tarkoitettu rakennusalan johtajille,  esimiehille ja asiantuntijoille. JET soveltuu henkilöille, joilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä oman toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta näyttötehtävistä ja tenteistä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Näyttötehtävä suoritetaan omalla työpaikalla omiin työtehtäviin liittyvinä.

Tutkinnon suorittamisen kesto vaihtelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. JET-tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Valmistava koulutuksen laajuus ja sisältö muodostuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

RATEKO tarjoaa vaihtoehtoja JET-tutkinnon suorittamiseen. Voit suorittaa JET-tutkinnon Projektipäällikkö RATEKO-PRO tai Rakennusalan tuotantojohdon RTJ -koulutusohjelman yhteydessä, tai sinulle räätälöidysti.

Tavoitteet ja hyödyt

RATEKO JET -tutkinnon suorittaminen antaa varmuutta suunnitella, johtajaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa. JET-tutkinnon suorittaminen edesauttaa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja oman johtajuuden kehittämistä. Koulutuksen sisältö ja toteutus on suunnitelut työelämälähtöiseksi. Tutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden korkekouluopintoihin.

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen lisää yrityksen laatua ja kilpailukykyä sekä lisää henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota.

Sisältö ja aikataulu

Valmistavan koulutuksen lisäksi RAKENTAJA-JET -tutkinnon suorittamiseen sisältyy:

 • Aloituspäivä
  • Tutkinnon suorittamiseen liittyvät asiat
  • Alustavan näyttösuunnitelman laatiminen
 • 1. JET-lähipäivä
  • Ajankohtaiset lakiasiat
 • 2. JET-lähipäivä
  • Ajankäytön ja työssäjaksamisen teemapäivä
 • Seminaaripäivä
  • Opiskelijoiden kehittämisprojektiesitykset