Yhdessä osaamistasi rakentaen

Muuntokoulutus työntekijästä työnjohtaksi TT-REAT

Muuntokoulutus TT-REAT -koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa pitkän työuran ja kokemuksen omaavista työntekijöistä osaavia työnjohtajia. Opiskelun aikana suoritetaan Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto (REAT). Tutkinnon perusteiden uudistuttua TT-RAT -koulutus loppui ja tilalle on tullut TT-REAT.

Koulutuksen tavoite

Muuntokoulutus TT-REAT -tutkinnon tavoitteena on antaa ja kehittää rakennustuotannon työnjohtotehtävissä tarvittavia valmiuksia päivittäisten työtehtävien hoitamiseen.

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen lisää yrityksen laatua ja kilpailukykyä sekä lisää henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Työntekijälle muuntokoulutus antaa uuden väylän jatkaa työuraa rakennusalalla esim. sairauden tai vamman jälkeen.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on pitkä työkokemus.
Suositeltavaa on, että työkokemusta olisi noin 10-15 vuotta.

Pitkän työkokemuksen lisäksi osallistujilla on oltava halua

  • kehittää itseäsi työnjohtotehtävissä rakentamisen eri osa-alueilla
  • hyödyntää omaa rakennusalan käytännön kokemusta ja osaamista opinnoissa

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto muodostuu noin 2,5 vuotta kestävästä valmistavasta koulutuksesta. Koulutukseen sisältyy työssäoppimista, lähiopetusta, näyttötehtäviä ja tenttejä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Valmistava koulutus ovat vahvasti sidoksissa työmaan työnjohtajan tehtäviin. Koulutusohjelmaan liittyvät näyttötehtävät tehdään osana oman työmaan tuotannon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa.

Valmistavan koulutuksen sisältö ja laajuus määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella

  • Kesto noin 2,5 vuotta
  • Sisältää työssäoppimista, lähiopetusta,
  • näyttötehtäviä ja tenttejä.
  • Kevät- ja syyslukukausia yhteensä 5
  • Lähiopetuspäiviä yhteensä noin 44

Tutustu valmistavan koulutuksen sisältöön.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 12.000 e (alv 0 % veroton koulutuspalvelu AVL 39 §). Osallistumismaksu sisältää opetuksen, lähiopetuksen materiaalit, jaettavan kirjallisuuden, näyttöjen arvioinin, kahvi- ja lounastarjoilun lähiopetuspäivinä sekä tutkintomaksun. Maksu viidessä erässä.

Seuraava ryhmä aloittaa lokakuussa 2019. Hae mukaan!