Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET antaa käytännön osaamista rakennusalan työnjohto- ja projektihallintatehtäviin. Tavoitteena on kehittää henkilöstön valmiuksia työskentelemään tuloksellisesti, kannattavasti ja laadukkaasti. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Kohderyhmä

Voit suorittaa Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon, jos toimit rakennusalan työnjohto‐ ja/tai projektihallintatehtävissä sekä sinulla on

 • teknikon, insinöörin tai diplomi‐insinöörin tutkinto tai olet muuten hankkinut niihin rinnastettavan osaamisen
 • noin viiden vuoden kokemus työnjohto‐ tai projektihallintatehtävistä
 • mahdollisuus soveltaa tutkinnossa vaadittavia näyttötehtäviä käynnissä olevissa kohteissa
 • esimies/työpaikkajohtaja mukana arvioimassa tutkinnon suorittamista ja siihen liittyviä näyttötehtäviä.

Tavoite

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on kehittää rakennusyritysten työnjohto- ja projektinhallintatehtävissä toimivan henkilöstön valmiuksia työskentelemään tuloksellisesti, kannattavasti ja laadukkaasti.

Tutkintoon valmistava koulutus

Koulutus muodostuu tutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta. Valmistavaan koulutukseen sisältyy 18 lähiopetuspäivää ja  tenttejä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutuksen sisällön aihealueet:

 • Työmaan johtaminen
 • Työmaan laadunvarmistus
 • Työmaan aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • Tehtäväsuunnittelu
 • Hankintasopimusten laatiminen
 • Kustannussuunnittelu
 • Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu
 • Sopimustekniikan hallinta
 • Neuvottelutaidot

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan tekemällä näyttötehtäviä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Tutkinnon suorittamisen lopussa tehdään osaamisen varmistava työmaanäyttö.

Tutkinnon suoritettuasi voit hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin tai työpäällikön FISE-pätevyyttä muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä.