Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto (RET) soveltuu vaativissa rakennusalan työnjohto- tai projektinhallintatehtävissä toimiville, joilla on vähintään viisi vuotta kokemusta työnjohto- tai projektinhallintatehtävistä. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon tavoitteena on kehittää rakennusyritysten työnjohto- ja projektinhallintatehtävissä toimivan henkilöstön valmiuksia toimia tuloksellisesti, kannattavasti ja laadukkaasti.

Tutkinnon suorittaminen

Voit suorittaa Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon, jos toimit rakennusalan työnjohto‐ ja/tai projektihallintatehtävissä ja sinulla on

 • teknikon, insinöörin tai diplomi‐insinöörin tutkinto tai olet muuten hankkinut niihin rinnastettavan osaamisen
 • vähintään viiden vuoden kokemus työnjohto‐ tai projektihallintatehtävistä
 • mahdollisuus soveltaa tutkinnossa vaadittavia näyttötehtäviä käynnissä olevissa kohteissa
 • esimies/työpaikkajohtaja mukana arvioimassa tutkinnon suorittamista ja siihen liittyviä näyttötehtäviä.

RET-tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta, joka kestää noin vuoden. Siihen sisältyy 18 lähiopetuspäivää, näyttötehtäviä ja tenttejä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutuksen loppupuolella pidettävän työmaanäytön avulla todetaan vielä asioiden hallinta käytännön työtehtävissä.

Tutkinnon suoritettuasi ja pätevyysvaatimusten täyttyessä voit hakea Rakennusalan tuotantojohdon pätevyyslautakunnalta (FISE Oy:ltä) vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin tai työpäällikön pätevyyttä.

RET-tutkintoon valmistavan koulutuksen sisältö

RET-tutkintoon valmistava koulutus koostuu yhdeksästä tutkinnon osasta, joihin sisältyy 18 päivää lähiopetusta. Sisällön aihepiirit ovat:

 • Työmaan johtaminen
 • Työmaan laadunvarmistus
 • Työmaan aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • Tehtäväsuunnittelu
 • Hankintasopimusten laatiminen
 • Kustannussuunnittelu
 • Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu
 • Sopimustekniikan hallinta
 • Neuvotteluissa toimiminen