Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto (RET) on tarkoitettu vaativissa rakennusalan työnjohto- tai projektinhallintatehtävissä toimiville, joilla on vähintään viisi vuotta kokemusta työnjohto- tai projektinhallintatehtävistä. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Kohderyhmä

Voit suorittaa Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon, jos toimit rakennusalan työnjohto‐ ja/tai projektihallintatehtävissä sekä sinulla on

 • teknikon, insinöörin tai diplomi‐insinöörin tutkinto tai olet muuten hankkinut niihin rinnastettavan osaamisen
 • vähintään viiden vuoden kokemus työnjohto‐ tai projektihallintatehtävistä
 • mahdollisuus soveltaa tutkinnossa vaadittavia näyttötehtäviä käynnissä olevissa kohteissa
 • esimies/työpaikkajohtaja mukana arvioimassa tutkinnon suorittamista ja siihen liittyviä näyttötehtäviä.

Tavoite

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on kehittää rakennusyritysten työnjohto- ja projektinhallintatehtävissä toimivan henkilöstön valmiuksia toimia tuloksellisesti, kannattavasti ja laadukkaasti

Sisältö

RET-tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta, joka kestää noin vuoden. Valmistavaan koulutukseen sisältyy 18 lähiopetuspäivää, näyttötehtäviä ja tenttejä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutuksen loppupuolella pidettävän työmaanäytön avulla todetaan asioiden hallinta käytännön työtehtävissä. Koulutuksen sisällön aihealueet:

 • Työmaan johtaminen
 • Työmaan laadunvarmistus
 • Työmaan aikataulusuunnittelu ja -valvonta
 • Tehtäväsuunnittelu
 • Hankintasopimusten laatiminen
 • Kustannussuunnittelu
 • Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu
 • Sopimustekniikan hallinta
 • Neuvottelutaidot

Tutkinnon suoritettuasi ja pätevyysvaatimusten täyttyessä voit hakea Rakennusalan tuotantojohdon pätevyyslautakunnalta (FISE Oy:ltä) vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin tai työpäällikön pätevyyttä.