Yhdessä osaamistasi rakentaen

Tutkinnot

Johdon erikoisammattitutkinto RAKENTA-JET on johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimieskoulutus. RATEKOn järjestämä RAKENTAJA JET on ainoa rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen erikoisammattitutkinto. JET on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto.

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RETsoveltuu vaativissa rakennusalan työnjohto- tai projektinhallintatehtävissä toimiville, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus em. tehtävissä. RETissä on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: talonrakennus- ja infra-ala. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto REAT:n suorittaneella työnjohtajalla on varmuutta johtaa ja kehittää työmaatoimintoja turvallisesti, tehokkaasti ja tuottavasti. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Muuntokoulutus työntekijästä työnjohtajaksi TT-REAT:n tavoitteena on kouluttaa kokeneista työntekijöistä päteviä ja tehtävänsä osaavia työnjohtajia. Koulutuksen aikana suoritetaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden mukaan Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto REAT.