Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennnusalan tietosuojaosaaminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisaika alkaa 25.5.2018. Asetus tuo mukanaan uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietoja käsittelevien on valmistauduttava.

Kohderyhmä

Pk-yritysten tietosuojavastaavat, toimitusjohtajat ja muut yrityksen tietosuoja-asioita hoitavat.

Sisältö

  • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuudet ja tehtävät: tietojen kerääminen, kerättävän tiedon määrä, dokumentointi, käsittely, säilytys ja arkistointi
  • Asetuksen vaatimusten täyttäminen käytännössä
  • Asiakirjamallit ja niiden läpikäyminen

Koulutuksen esite