Yhdessä osaamistasi rakentaen

Hankintojen suunnittelu ja hallinta

Koulutuspäivä antaa kokonaisnäkemystä hankintojen suunnitteluun, valintaan ja hallintaan.

Sisältö

Yleistä hankintatoimesta

 • hankintojen käsitteet, tavoitteet ja luokittelu
 • hankintojen merkittävyys
 • pidempiaikainen yhteistyö toimittajien kanssa

Hankintojen suunnittelu ja hallinta

 • hankinnat osana tuotannonohjausta
 • hankintasuunnitelma

  Hankintaprosessi

 • hankinnan valmistelu, tarjouspyyntö ja tarjousten vertailu
 • hankintaneuvottelut
 • urakoitsijan tai materiaalintoimittajan valinta
 • sopimuksen tai tilauksen teko
 • urakoitsijan tai materiaalintoimittajan valinta
 • sopimuksen tai tilauksen teko
 • hankintojen valvonta ja ohjaus

Koulutuspäivä kuuluu Rakennusalan työmaajohdon  erikoisammattitutkinnon koulutusohjelmaa.