Yhdessä osaamistasi rakentaen

YSE ja rakennusurakan pelisäännöt

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostavat perustan urakkasopimusjuridiikalle. Ne soveltuvat kaikkeen ammattimaiseen rakennuttamiseen ja kaikkiin urakkamuotoihin.

Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE:n mukainen toiminta työmaalla sekä opastaa ongelmatilanteiden käsittelyyn siten, että rakennusurakan osapuolten oikeudet tulevat turvattua. Koulutus pohjautuu todellisiin käytännön esimerkkeihin, joissa osallistujat ratkovat työmaan tyypillisiä erimielisyyksiä.

.