Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

1.7.2014 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan jokainen rakennusalan työnantaja on velvollinen ilmoittamaan päätoteuttajalle tiedot omista työntekijöistään ja työmaan päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan työmaalla työskentelevät työntekijät kuukausittain verottajalle.

1.7.2014 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan jokainen rakennusalan työnantaja on velvollinen ilmoittamaan päätoteuttajalle tiedot omista työntekijöistään ja työmaan päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan työmaalla työskentelevät työntekijät kuukausittain verottajalle.

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja on velvollinen pitämään luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja rakennuttajasta alkaen on velvollinen ilmoittamaan työmaittain tiedot alihankkijoista ja laskutetut urakkasummat kuukausittain verottajalle.

Koulutustilaisuudessa käydään läpi kultakin toimijalta edellytettävät toimenpiteet.