Yhdessä osaamistasi rakentaen

Työmaa-assistentti

Koulutusohjelma antaa osaamista ja työvälineitä työmaa-assistentin tehtäviin. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää, välitehtäviä ja työssäoppimisjakson. Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutus antaa mahdollisuuden työllistyä työmaa-assistentin tehtäviin. Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutus toteutetaan Talonrakennusteollisuus ry:n rahaston tuella.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, joilla on työmaa-assistentin tehtävissä edellytettäviä taitoja. Työmaa-assistentin tehtävät edellyttävät tietotekniikan perusosaamista (Word, Excel, PowerPoint). Lisäksi reipas ja positiivien ote sekä itsenäinen työskentelytapa ovat eduksi työmaa-assistentin tehtävissä.

Mitä työmaa-assistentti tekee?

Työmaa-assistentin tehtävät vaihtelevat yrityskohtaisesti. Tehtäviin voi kuulua:

  • kokousten käytännönjärjestelyt esim. muistiot ja kutsut
  • asiakirjahallinta ja arkistointi
  • työmaaperehdytys
  • tiedonantovelvollisuudesta vastaaminen
  • sisäisten ja ulkoisten raporttien tuottaminen
  • toimenpiteiden koordinointi ja valvonta
  • ostolaskujen käsittely ja tiliöinti
  • lupa- ja ilmoituskäytännöt

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää, välitehtäviä ja työssäoppimisjakson. Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutus toteutetaan Talonrakennusteollisuus ry:n rahaston tuella.

Lähipäivä 1 23.4.
Rakennushankkeen vaiheet ja rakentamisen osapuolet
Sopimustekniikan perusteiden ymmärtäminen
Taloushallinto (ostolaskujen käsittely ja tiliöinti)

Lähipäivä 2 24.4.
Viranomaisviestintä (mm. tiedonantovelvollisuus)
Henkilötietojen käsittely
Kokouskäytännöt
Asiakirjahallinta ja arkistointi
Sisäinen raportointi ja viestintä
Asiakaspalvelu

Lähipäivä 3 4.5.
Kulunvalvonta
ePerehdytys
Työturvallisuuskortti

Lähipäivä 4 ja 5 21.-22.5.
Ensiapukurssi EA1

Työssäoppimijakso 4 viikkoa
Jakso sovitaan erikseen työnantajan kanssa.

Hae koulutukseen

Koulutukseen osallistujat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.