Yhdessä osaamistasi rakentaen

Työmaa-assistentti

Koulutusohjelma antaa osaamista ja työvälineitä työmaa-assistentin tehtäviin. Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää, välitehtäviä ja työssäoppimisjakson. Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutus antaa mahdollisuuden työllistyä työmaa-assistentin tehtäviin. Koulutus toteutetaan Talonrakennusteollisuus ry:n rahaston tuella ja se on osallistujille maksutonta.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, joilla on työmaa-assistentin tehtävissä edellytettäviä taitoja. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiemmaa kokemusta rakennusalalta tai assistentin tehtävistä.

Mitä työmaa-assistentti tekee?

Työmaa-assistentin tehtävät vaihtelevat yrityskohtaisesti. Tehtäviin voi kuulua:

  • kokousten käytännönjärjestelyt esim. muistiot ja kutsut
  • asiakirjahallinta ja arkistointi
  • työmaaperehdytys
  • tiedonantovelvollisuudesta vastaaminen
  • sisäisten ja ulkoisten raporttien tuottaminen
  • toimenpiteiden koordinointi ja valvonta
  • ostolaskujen käsittely ja tiliöinti
  • lupa- ja ilmoituskäytännöt

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää, välitehtäviä ja työssäoppimisjakson.

Koulutus toteutetaan Talonrakennusteollisuus ry:n rahaston tuella ja se on osallistujille maksutonta.

13.9.2018
Rakennushankkeen vaiheet ja rakentamisen osapuolet
Sopimustekniikan perusteiden ymmärtäminen
Taloushallinto (ostolaskujen käsittely ja tiliöinti)

14.9.2018
Viranomaisviestintä (mm. tiedonantovelvollisuus)
Henkilötietojen käsittely
Kokouskäytännöt
Asiakirjahallinta ja arkistointi
Sisäinen raportointi ja viestintä
Asiakaspalvelu

26.9.2018
Kulunvalvonta
ePerehdytys
Työturvallisuuskortti

10.-11.10.2018
Ensiapukurssi EA1

Työssäoppimisjakso 4 viikkoa
Jakso sovitaan erikseen työnantajan kanssa.

Koulutuksen esite