Yhdessä osaamistasi rakentaen

Haasteelliset tilanteet työelämässä

Koulutuksen tavoitteena on henkilökohtaisten neuvottelu- ja vaikuttamistaidon kehittäminen ja saada käytännön työkalut haasteellisia kohtaamistilanteita varten.

Haasteellisia asiakastilanteita työelämässä kohtaavat tarvitsevat henkilökohtaisia neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja, jotta tilanteissa päästään hyvään lopputulokseen eikä oma turvallisuus vaarannu.

Koulutuspäivän aikana keskustellaan osallistujien työn luonteesta. Kaikki aihealueet sovelletaan todellisiin tilanteisiin jo seminaarissa. Aamupäivällä käsitellään omaa roolia ja vaikeiden tilanteiden kohtaamista. Iltapäivällä pohditaan käytännön keinoja, joiden avulla ongelmat minimoidaan ja tilanteet hoidetaan positiiviseen lopputulokseen.

Koulutuksen tavoite

Henkilökohtaisen neuvottelu- ja vaikuttamistaidon kehittäminen. Käytännön työkalujen saaminen haasteellisia kohtaamistilanteita varten

Kohderyhmät

Isännöitsijät, suunnittelijat, kosteustekniset kuntotutkijat, talotekniikan asiantuntijat ja asiakaspalvelussa toimivat rakennusalan ammattilaiset