Yhdessä osaamistasi rakentaen

Työpäällikön päivityskoulutus

FISE-pätevyyden ylläpito ja uusiminen vaatii säännöllistä työtehtäviä tukevaa koulutusta. Työpäällikön päivityskoulutus on tarkoitettu työpäällikön FISE-pätevyyden päivittämiseen ja koulutuksen aihealueita työssään muuten tarvitseville. Koulutus antaa uusimmat työkalut tuotantojohdon ja ylemmän esimiestason avaintehtävien menestykselliseen ja laadukkaaseen hoitamiseen. Koulutus on FISE Oy:n hyväksymä.

Ensimmäisen päivän aiheena on henkilökohtainen johtaminen, yrityskulttuurin muuttuminen sekä ajanhallinta. Valmentajana toimii KT Tommi Kinnunen Deep Lead Oy:sta. Tommilla on vankka kokemus syväjohtamiskouluttajana. Hän on myös esimiesvalmennuksen ja syväjohtamisen® dosentti.

Toisen päivän aiheena on tuotantojohdon sopimustekniikka. Vetäjänä on varatuomari, KTM Paavo Mattila Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Koulutuksen sisältö

1. päivä

  • Yrityskulttuuriin vaikuttaminen ja muuttaminen
  • Arvot henkilökohtaisen käyttäytymisen ja kehittymisen osana
  • Ajankäytön hallinta
  • Henkilökohtainen FirstBeat-hyvinvointianalyysi
   • Laajasti huippu-urheilussa käytetty kokonaisvaltainen hyvinvointimittaus. Henkilökohtainen raportti: stressin hallinta ja kuormittavien tekijöiden tunnistus, parempi palautuminen ja unen laatu, liikunnan vaikutukset ja ohjaaminen oikeaan suuntaan.
   • Profiili kerätään ennen päivää (sykevyö lähetetään kotiin, mittaus kestää 3 päivää) ja päivän aikana.  Osallistujat saavat henkilökohtaiset profiilit.

2. päivä

  • Rakennusalan sopimusten ja vakioehtojen haastavat tulkintatilanteet
  • YSE, KSE, RYHT
   • konsultin- ja suunnittelijan vastuut oikeuskäytännön valossa
   • hankinta- ja urakkasopimukset