Yhdessä osaamistasi rakentaen

MVR-mittari

Koulutuksen tavoitteena on oppia havainnoimaan maa- ja vesirakennustyömaiden olennaiset turvallisuustekijät ja turvalliset työtavat sekä tunnistamaan turvallinen työympäristö ja mittaamaan turvallisuustasoa MVR-mittaria käyttäen.

Koulutuspäivä sovitaan erikseen, koulutuksen kesto on esim. klo 11.30 - 16.00. Koulutuspaikkana on tilaajayrityksen työmaakohde. Koulutuksen kohderyhmänä on osallistuvan yrityksen tuotantohenkilöstö.