Yhdessä osaamistasi rakentaen

Talotekniset järjestelmät (2 op)

Talotekniset järjestelmät -täydennyskouluksen suorittanut ymmärtää talotekniikan ja taloteknisten järjestelmien merkityksen, tehtävät ja toimintaperiaatteet sekä niihin liittyvät tyypillisimpien ongelmat ja niiden ennaltaehkäisyn.

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus on tarkoitettu korjaussuunnittelijoille ja korjaustyönjohtajille tai koulutuksen aihealueita työssään muuten
tarvitseville.

Koulutuksen sisältö

Täydennyskoulutus muodostuu lähiopetuksesta, sähköisessä
muodossa jaettavasta luentomateriaalista näyttötehtävästä ja
tentistä. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä.

Koulutuksen aihealueet:

  • ilmanvaihdon ja ilmastoinnin perusteet
  • ilmanvaihto ja sisäilmasto
  • ilmanvaihdon toiminnan ja teknisen kunnon selvittäminen
  • ilmanvaihdon kuntotutkimusmenetelmät
  • rakennusautomaatiojärjestelmät
  • kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmien perusteet
  • lämpö, vesi- ja viemärijärjestelmien huomioiminen korjausrakentamisessa

Talotekniset järjestelmät -koulutus on FISE Oy:n hyväksymä
täydennyskoulutus.

Seuraava toteutus sykyllä 2019.