Yhdessä osaamistasi rakentaen

Talotekniset järjestelmät (3 op)

Talotekniset järjestelmät -täydennyskouluksen suorittanut ymmärtää talotekniikan ja taloteknisten järjestelmien merkityksen, tehtävät ja toimintaperiaatteet sekä niihin liittyvät tyypillisimpien ongelmat ja niiden ennaltaehkäisyn.

Kohderyhmä

Täydennyskoulutus on tarkoitettu erityisesti korjaussuunnittelijoille ja -työnjohtajille.

Koulutuksen sisältö

Täydennyskoulutus muodostuu lähiopetuksesta, sähköisessä
muodossa jaettavasta luentomateriaalista näyttötehtävästä ja
tentistä. Koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä.

Koulutuksen sisältö: 

 • Talotekniikan ja taloteknisten järjestelmien merkitys, tehtävät ja toimintaperiaatteet 
 • Talotekniikan vaikutus sisäilmaolosuhteisiin; tyypillisimmät ongelmat, ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin perusteet
  • tarkoitus ja suunnittelun lähtökohdat
  • määräykset ja ohjeet
  • järjestelmän osat
  • suorat ja epäsuorat vaikutukset
  • käyttö, ohjaus, huolto ja puhtaus
  • ilman käsittely, ilmanvaihdon mitoitus ja ilmanjako
  • toiminta ja tekninen kunto sekä niiden selvittäminen ja ongelmat
  • suunnitelmien lukeminen, tulkinta ja kuntotutkimusmenetelmät
  • rakennuksen painesuhteet, hallinta ja säätö
  • eri ikäiset järjestelmät, toiminta ja ominaisuudet
 • Rakennusautomaatiojärjestelmät
  • järjestelmän osat, tehtävä ja käyttö
  • eri aikakausien järjestelmät, toiminta ja ominaisuudet
  • mahdollisuudet ja haasteet tulevaisuudessa 
  • rakennusautomaatio osana kuntotutkimuksia; yleisimmät ongelmat ja vikakohdat
 • Kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmien perusteet
  • toiminta ja tekninen kunto sekä niiden selvittäminen
  • yleiset epäkohdat
  • huomioiminen korjausrakentamisessa
 • Esimerkkejä ja harjoituksia 

Talotekniset järjestelmät -koulutus on FISE Oy:n hyväksymä
täydennyskoulutus.