Yhdessä osaamistasi rakentaen

Sisäilmaongelmia aiheuttavat hiukkaset ja kuidut

Sisältö

  • sisäilman hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuten pölyt, kuidut ja asbesti
  • erilaisten hiukkasten ominaispiirteet, päästölähteet ja terveysvaikutukset
  • ohje-, viite- ja toimenpideraja-arvoja
  • tutkimusmenetelmät, näytteenoton suunnittelu, tulosten analysointi ja tulkita
  • esimerkkejä sisäilmaongelmakohteista, kohteissa tehdyistä tutkimuksista ja johtopäätöksistä.