Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakentamisen säädökset eri aikakausina

Koulutuspäivä keskittyy rakentamisen säädöksiin korjausrakentamisen näkökulmasta.

Sisältö

  • Rakennusten terveydellisiä olosuhteita koskevat terveydensuojelulain säädökset
  • Oleskelutiloja koskeva asumisterveysasetus ja Valviran soveltamisohje
    • Toimenpiderajat ja velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin
    • Terveyshaitan arvioiminen kokonaisuutena
    • Rakennusterveysasiantuntijan rooli ulkopuolisena asiantuntijana