Yhdessä osaamistasi rakentaen

Puhtausluokka P1 rakennus- ja ilmanvaihtotyössä

Koulutuspäivän aikana paneudutaan puhtausluokka P1-rakentamisen tavoitteisiin, pölyn syntymiseen ja estämiseen, pölynhallintasuunnitelmaan, pölynhallinnan onnistumisen arviointiin sekä siivouspalvelun hankintaan.

Kohderyhmä

Koulutuspäivä soveltuu tuotanto- ja  työnjohtohenkilöstölle sekä rakennuttajille, valvojille ja suunnittelijoille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osaamista tunnistaa puhtaudenhallinnan tavoitteet P1-rakentamisessa osana työmaan olosuhteita ja sisäilmariskien hallintaa. Osallistuja saa käytännön keinoja sisäilmaluokkien S1 ja S2 puhtaudenhallinnalle asettamien tavoitteiden toteutukseen.

Koulutus antaa työkaluja rakentamisen aikaisen siivouksen ja loppusiivouksen hankintaan ja laadunarviointiin.

Sisältö

 • Sisäilmastoluokitus 2018 -asiakirja ja Terveen talon
  toteutuksen kriteereiden asettamat vaatimukset
  P1-rakentamiselle
 • P1-rakentamisen tavoitteet ja niiden määrittely
  urakka-asiakirjoissa
 • P1-rakennustöiden ja ilmastointitöiden toteutus ennen toimintakokeita
 • P1-rakentaminen ilmanvaihdon toimintakokeiden,
  mittausten ja säätöjen aikana
 • Siivouspalvelun hankinta, rakentamisen aikainen siivous ja loppusiivous
 • P1-rakentamisen arviointi ja toiminnanohjaus
  rakentamisen aikana