Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kuivaketju10-toimintamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan

Kuivaketju10 on kosteudenhallinnan toimintamalli. Toimintamallissa kosteushallinnan riskit huomioidaan, torju- taan ja todennetaan rakennusprojektin kaikissa vaiheissa. Urakoitsijasta ja suunnittelijoista riippumaton kosteuskoordinaattori valvoo toimintamallin toteutumista. Kuivaketju10 -kohteissa on merkittävästi vähemmän kosteusvaurioita.

Kohderyhmä

Koulutuspäivä soveltuu rakennuttajille, suunnittelijoille urakoitsijoille, materiaalitoimittajille, kosteuskoordinaattoreille, olosuhdevastaaville, viranomaisille sekä kiinteistöjen huollosta vastaaville.

Tavoite

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa kokonaisnäkemys Kuivaketju10- toimintamallin oikeaoppiseen toteuttamiseen.

Sisältö

 • Kosteudenhallintaa koskevat säädökset, lait ja ohjeet
 • Kuivaketju10 toimintamalli ja status
 • Kosteuskoordinaattorin tehtävät ja vastuut
 • Kuivaketju10n jatkokehitys
 • Kuivaketju10n sähköinen järjestelmä
 • Käytännön harjoitus
 • Kosteudehallintaselvitys
 • Kosteudenhallintasuunnitelma
 • Työvaiheiden ajoitus ja järjestys onnistuneen kosteudenhallinnan kannalta
 • Suojaaminen ja kastumisen minimointi
 • Kuivattaminen ja olosuhdehallinta
 • Kosteusraja-arvot ja tavoitteet
 • Kosteusmittaus ja muu laadunvarmistus

Koulutus soveltuu rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatin täydennyskoulutukseksi.