Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennustyömaan kosteudenhallintakoulutus

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon voittanut Rakennustyömaan kosteudenhallintakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää kaikki työmaan toteutukseen osallistuvat henkilöt rakennusfysiikan perusteisiin ja kosteudenhallinnan hyviin käytäntöihin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu rakennustyömaan koko henkilöstölle.

Sisältö

Koulutuspäivän aihealueet ovat

  • rakennusfysiikan perusteet
  • työmaan kosteudenhallinta
  • käytännöllisiä esimerkkejä
  • tentti ja oikeiden vastausten läpikäyminen

Työmaan kosteudenhallinnan ohella koulutuksen keskeisimpiä asioita on rakennusfysiikan perusteiden käytännönläheinen opettaminen. Rakennusfysiikan perusteissa keskittytään peruskäsitteiden ymmärtämiseen. Koulutusmateriaalissa syvennytään erityisesti asioihin, joihin rakennustyöntekijä voi toiminnallaan vaikuttaa.

Rakennustyömaan kosteudenhallintakoulutus on syntynyt Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimassa hankkeessa. RATEKO on ollut mukana koulutusta valmistelevassa työryhmässä.