Yhdessä osaamistasi rakentaen

Asiantuntijana käräjillä

Rakentamisen riita-asioita joudutaan joskus selvittelemään eri oikeusasteissa. Asiantuntijatodistajalla on silloin tärkeä rooli ratkaisun ja oikean päätöksen löytämisen näkökulmasta - asiantuntijan antama lausunto saattaa olla oikeusprosessin tärkein osa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille rakennusalan asiantuntijoille, jotka haluavat lisätä osaamistaan toimia asiantuntijatodistajina.

Koulutuspäivä soveltuu sertifikaatin täydennyskoulutukseksi rakenteiden kosteuden mittaajille, rakennusten lämpökuvaajille, rakennusten tiiviyden mittaajille, märkätilatöiden valvojille, asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoille, sisäilma-asiantuntijoille ja rakennusterveysasiantuntijoille.

Tavoite

Asiantuntijan tehtävänä voi olla selvittää, mitä on tehty ja vastaako työ teknisesti sitä, mitä osapuolten välillä on sovittu tehtäväksi. Hän osoittaa tutkimustensa ja tekemiensä havaintojen avulla, missä on mahdollisesti tehty virhe ja miten asiat olisi pitänyt tehdä, jottei virhettä tai vahinkoa olisi päässyt syntymään. Vastaavasti teknisen asiantuntijan toimeksiantona voi olla, että hänen tulee antaa oma näkemyksensä kohteen kunnosta, huomioiden työn aikainen lainsäädäntö ja nykyvaatimukset.  

Asiantuntijana käräjillä -koulutus antaa varmuutta hyvän kirjallisen ja suullisen asiantuntijalausunnon tekemiseen ja asiantuntijatodistajana toimimiseen.