Yhdessä osaamistasi rakentaen

Onnistu pölynhallinnassa

Koulutuspäivän aikana paneudutaan puhtausluokka P1-rakentamisen tavoitteisiin, pölyn syntymiseen ja estämiseen, pölynhallintasuunnitelmaan, pölynhallinnan onnistumisen arviointiin sekä siivouspalvelun hankintaan.

Kohderyhmä

 • tuotanto- ja työnjohtohenkilöstö
 • rakennuttajat
 • suunnittelijat
 • tilaajat
 • kiinteistöjen kunnosta ja korjauksista vastaavat

Sisältö

 • Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet
 • P1-rakentamisen tavoitteet
  • tavoitteiden määrittely urakka-asiakirjoissa
  • pölyntorjunnan huomioiminen rakennussuunnittelussa
 • Pölyn syntyminen ja estäminen
  • työvaiheiden suunnittelu
   • ennen ja jälkeen toimintakokeiden
   • jälki- ja muutostöiden pölynhallinta
  • pölyn estämisen keinot
  • työmaahuolto ja pölynhallinta
  • P1-rakentamisen arviointi ja toiminnanohjaus rakentamisen aikana
 • Pölynhallintasuunnitelma
 • Siivouspalvelun hankinta
 • Pölynhallinnan onnistumisen arviointi