Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteusmittaustulosten tulkinta

Koulutuksessa harjoitellaan esimerkkitapausten avulla kosteusvaurion syyn selvittämiseksi tehtävän mittaussuunnitelman laatimista, mittaustulosten pohjalta tehtävää tulosten tulkintaa ja johtopäätösten tekoa.

Koulutuksen sisältö

Oikein suoritetulle kosteusmittaukselle asetettavat vaatimukset

  • Miten mittaustuloksia tulkitaan?
  • Mittaustarkkuustarkastelu
  • Mikä on normaalia ja mikä ei?
  • Mitä tuloksista voidaan päätellä?

Toimenpidesuositusten määrittely
Kosteusmittaustulosten analysointi
Esimerkkejä virhetulkinnoista

Koulutus soveltuu

  • Rakenteiden kosteudenmittaajille
  • Kosteusvauriotutkijoille ja korjaussuunnittelijoille
  • Rakenteiden kuivatusta suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille
  • Kiinteistöjen kunnosta ja korjauksista vastaaville henkilöille
  • Rakennusyritysten tuotanto- ja suunnitteluhenkilöstölle, vuosikorjaushenkilöstölle

Koulutus soveltuu Rakenteiden kosteuden mittaajan -henkilösertifikaatin täydennyskoulutukseksi.