Yhdessä osaamistasi rakentaen

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennuksen toimivuuden varmistaminen

Koulutuksessa käsitellään energiatehokkaan rakentamisen laadunvarmistustoimenpiteitä, energiatodistuslainsäädännön ja E-luvun määrityksen perusteita, rakennuksen energiatehokkuuteen ja valintoihin eri vaihtoehtojen välillä vaikuttavia tekijöitä sekä miten voidaan torjua home- ja kosteusongelmien syntyä.

Uudis- ja korjausrakentamisen kiristyneiden energiatehokkuusvaatimusten myötä ovat rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan liittyvät riskit kasvaneet. Rakenteiden lämmöneristävyyden parantaminen heikentää ulkovaipan kosteusteknistä toimintaa samalla, kun ilmastonmuutos lisää kosteusrasitusta. Ulkovaipan ilmatiiviydellä on merkittävä vaikutus rakenteiden toimivuudelle, energiankulutuksen pienentämiselle, home- ja kosteusvaurioiden torjumiselle ja asumisviihtyvyydelle. Huolellisesti toteutetuilla rakenneratkaisuilla ja laadunvarmistustoimenpiteillä voidaan turvata rakennusten pitkäaikaistoimivuutta ja saavuttaa energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.

Koulutuksessa käsitellään energiatehokkaan rakentamisen laadunvarmistustoimenpiteitä, energia-todistuslainsäädännön ja E-luvun määrityksen perusteita, rakennuksen energiatehokkuuteen ja valintoihin eri vaihtoehtojen välillä vaikuttavia tekijöitä sekä miten voidaan torjua home- ja kosteusongelmien syntyä.

Koulutus on tarkoitettu

  • Rakennusyritysten tuotanto- ja työnjohdolle
  • Suunnittelijoille
  • Rakennustyön valvojille
  • Viranomaisille
  • Rakennusalan opettajille