Yhdessä osaamistasi rakentaen

Johtaminen ja esimiestyö

RATEKOlla on vankka kokemus johdon ja esimiestason koulutusohjelmien suunnittelusta ja järjestämisestä.

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET soveltuu vaativissa rakennusalan työnjohto- tai projektinhallintatehtävissä toimiville, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus johto- ja projektinhallinta tehtävistä. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto REAT:n suorittaneella työnjohtajalla on varmuutta johtaa ja kehittää työmaatoimintoja turvallisesti, tehokkaasti ja tuottavasti. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Johdon erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET on johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimieskoulutus. RATEKOn järjestämä RAKENTAJA JET on ainoa rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen erikoisammattitutkinto. JET on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto.

Rakennusalan tuotantojohdon koulutusohjelma RTJ on vakiinnuttanut asemansa erinomaisena jatkokoulutusohjelmana rakennusyritysten päällikkö- ja johtotehtävissä toimiville sekä tuotantojohdon tehtäviin valmentautuville.

Projektipäällikö RATEKO-PRO -koulutusohjelma on ammatillista täydennyskoulutusta yritysten suunnitteuohjauksesta vastaaville.